Våra medarbetare

Spec. allmänmedicin

Dr. Nils Grue
Dr. Kaj Petersen
Dr. Roya Stanikzai
Dr. Tom Flou
Dr. Matteusz Bloniecki

Spec. intern och njurmedicin

Dr. Osama Al Rayyes

Spec. ögonsjukdomar

Dr. Kim Lieberkind

Företagshälsovård

Lena & Jeanette

Reception

Jeanette och Chorin

Telefon

Susanne, Jeanette, Chorin, Vicky

Undersköterskor

Eva, Lena

Sjuksköterska

Vicky