Intyg

Någon gång i livet kan man behöva ett frisk- eller läkarintyg, det vill säga ett intyg som verifierar att man är frisk och har genomgått en undersökning.

När kan jag vara i behov av ett friskintyg/läkarintyg?

  • Körkort
  • Adoption
  • Pensionsförsäkring
  • Utlandsarbete
  • Vissa utbildningar

Vem kan jag vända mig till om jag behöver ett frisk- eller läkarintyg?

Du kan vända dig till din husläkare, vård- eller hälsocentral.

Är du i behov av ett frisk- eller läkarintyg är du välkommen att kontakta oss!