Vaccination

Människor kan vaccinera sig mot olika sjukdomar och vid olika tillfällen i livet. Exempelvis kan det röra sig om barnvaccination, resevaccination eller mot säsongsinfluensan.

När en person vaccinerar sig tillförs kroppen delar av ett smittämne som orsakar en sjukdom. Alternativet till detta är att ge kroppen hela smittämnet fast i försvagad form. Om personen sedan blir smittad av sjukdomen har kroppens immunförsvar redan aktiverats. Kroppen kan då förstöra smittämnet innan sjukdomen bryter ut.

Tider för vaccinationer

Vi vaccinerar mot influensa måndag till torsdag mellan kl. 13:30 och 14:30

Välkommen att kontakta Husläkarna Jägersro för mer information!